ilansitesi.net
Bugun...KAYMAKAM ÇOBAN'DAN GAZETECİLERE KUTLAMA

Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban il­çe­de görev yapan ga­ze­te­ci­ler ile bir araya gelerek; '10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü' nü kutladı.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-01-2020 14:14:39 Tarih: 12-01-2020 05:40

KAYMAKAM ÇOBAN'DAN GAZETECİLERE KUTLAMA

Yeşim Teras Res­taurant­ta dü­zen­le­nen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama prog­ra­mına Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın
yanı sıra, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Teğ­men Eren Öz­türk, Kay­ma­kamlık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun, Yarımada Meydan Gazetesi ve Ha­va­dis Ga­ze­te­si Mu­ha­bi­ri Alev Eke­baş, Datça Haber Gazetesi Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan, İHA Mu­ha­bi­ri Meh­met Ölmez ve DHA Mu­ha­bi­ri Meh­met Çil ka­tıl­dı.


Kay­ma­kam Çoban da­ve­te ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler günü'nü kut­layarak, yaptığı konuşmada: "Ga­ze­te­ci­lik fe­da­kâr­lık is­te­yen, ağır şart­lar al­tın­da ça­lış­ma­yı ge­rek­ti­ren bir mes­lek­tir. Ka­mu­oyu­nu her zaman doğru ve hızlı bir şe­kil­de bil­gi­len­dir­me gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz, için­de bu­lun­du­ğu şart­la­rın tüm ağır­lı­ğı­na rağ­men gö­rev­le­ri­ni öz­ve­riy­le ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir­ler. İlçe­miz­de de bu önem­li gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ren yerel ve ulu­sal medya tem­sil­ci­le­ri, yurt­taş­la­rı­mı­zın gözü, ku­la­ğı, dili ol­mak­ta ve ka­mu­oyu­nun haber alma hak­kı­na kat­kı­da bu­lun­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ci­ler gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken il­ke­li, ta­raf­sız, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı da büyük önem arz et­mek­te­dir. Bu çer­çe­ve­de hal­kın bilgi edin­me öz­gür­lü­ğü­nü yasal sı­nır­lar için­de sunan tüm basın men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın "10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü" en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum .Ka­tıl­dı­ğı­nız için­ te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.

Ay­rı­ca  bugünün "10 Ocak İda­re­ci­ler Günü" de olduğunu da belirten Çoban:  '' Tüm ida­re­ci ar­ka­daş ve mes­lek­taş­la­rı­mın da 1"0 Ocak  İdareciler Günü'nü" kutluyorum  dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ

Editör: Haber Merkezi
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI